KREDYT WE FRANKACH - MOŻNA WYGRAĆ Z BANKIEM!

  • Prześlij nam swoją umowę kredytu bankowego a my dokonamy bezpłatnej analizy w ciągu 72h;
  • Przerwiemy bieg przedawnienia;
  • Wskażemy optymalną drogę w dochodzeniu roszczeń wobec banku.


Podstawą odpowiedzialności kontraktowej stron jest nienależyte wykonanie lub wręcz brak wykonania umowy drugiej strony umowy. Kancelaria prowadzi sprawy, związane ze stosowaniem przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki oraz Ubezpieczycieli, niedozwolonych postanowień w umowach dotyczących tzw. polisolokat oraz umów kredytowych denominowanych w obcych walutach (głównie we franku szwajcarskim, potocznie zwanymi frankowiczami).

Mamy wiedzę oraz doświadczenie aby poprowadzić Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami. Prześlemy informację o potrzebnych dokumentach w ciągu 72 godzin.

Projekt i realizacja Internet-media.pl